Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hetedik alkalommal lett meghirdetve az Év Gyógyszerésze pályázat

2017.07.27

Hetedik alkalommal lett meghirdetve az Év Gyógyszerésze pályázat

 A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordi­nálásával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar Gyógyszerészi Kamara - a Roche Magyar­ország Kft. támogatásával - célkitűzéseiknek megfe­lelően immár hetedik alkalommal pályázati felhívást tettek közzé Budapesten 2017 márciusában az „Év Gyógyszerésze” cím elnyerésére.

Dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke a tavalyi év sikereit kiemelve beszámolt arról, hogy a korábbi évek pályázataira és pályázóira már az Év Gyógyszerésze kampányon kí­vül is számos szakmai fórumon felfigyeltek, előadása­ikat nagy érdeklődés övezi köszönhetően az aktuális témáknak, valamint az értékes pályamunkáknak. To­vábbi siker a tavalyi nyertes Innovációs Nagy Díj győ­zelme, melyet az Év Gyógyszerésze 2016 pályázaton bemutatott munkájával érdemelt ki.

Az idei témakörök alapvetően két csoportba sorolha­tók. Az egyik az orvosokkal és betegekkel való együtt­működés, a másik jól meghatározott szakterületeken való elmélyülés. A gyógyszer alkalmazás, betegek ad­herenciája, gyógyszer értése, a minél nagyobb egész­ség nyeresége, illetve a kitűntetett betegségek gyógy­szerezése állnak az idei pályázat fókuszában.

A gyógyszertári infrastruktúra folyamatosan fejlődik, ezzel is elősegítve az orvos-beteg-gyógyszerész alkot­ta praxisközösség hatékony együttműködését, ennek legújabb pillére az Orvosszövetséggel való együtt­működés. Mindez szolgálja az egységes egészségügyi szolgáltatási tér megteremtését, a szeptembertől meg­jelenő E receptek hátterének biztosítását. Az általáno­sabb tematikák mellett olyan kérdésekre is figyelmet irányít a pályázat, mint például a szűk terápiás beteg­ségek készítményeinek adagolása mind orvosi, mind gyógyszerészi részről- kifejezetten a véralvadásgátlók esetében tekintettel a más szedett gyógyszerekre is. Idén is előtérbe kerül a beteg edukáció jelentősége, valamint az önmenedzselés, ellenőrzés, korai társa­dalmi egészség értés és fenntartás fogalmai is. Mind­ehhez támogató partner az Innovatív Gyógyszergyár­tók Szövetsége. Az korszerű, például 3D nyomtatással létrehozható gyógyszerek gyártása a szakma legújabb fejleménye, mely hazai szinten is relevánssá válhat.

Ezek mellett olyan örökzöld tárgykör is központi té­mája napjaink gyógyszerészi ellátásának, mint a kis­gyermekek védőoltásai. Bár Magyarország hagyomá­nyosan a WHO listáján a népbetegségek elleni fellépés és a vakcináció szempontjából is a követendő orszá­gok közé sorolt státusszal bír, mégis méltán borzolta az utóbbi időben a közérdeklődés kedélyeit.

 

Dr. Hodossy Lajos, a Roche Magyarország Kft. ügy­vezetője elmondta, a Roche egy baseli gyökerű családi vállalkozás, melynek alapvető értékei közé tartozik a helyi szintű egészségügyet előlendítő aktivitások tá­mogatása, ennek megfelelően a gyógyszerészi mun­ka szakmai oldalát teljes erőbedobással erősítik, tá­mogatják és mutatják is be a lakosságnak.

 Dr. Szökő Éva, a Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke kiemelte, hogy a gyógyszerbiztonság kérdé­se, a gyógyszerészek gyógyszeres terápiában betöl­tött szerepén túl idén a beteg edukáció is fontos ele­me a kampánynak. Fontosnak érzi, hogy továbbra is felhívjuk a figyelmet a gyógyszerészek rendeletben is szabályozott hatékony gyógyszerszedést segítő szerepére, orvosok és betegek vonatkozásában is. Az idei évben is érdeklődve várja a napi munka innova­tív, kreatív megoldásait. Dr. Samu Antal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének részéről kiemelte, az eddigi évek. elemzése szerin felírt vények 80%-a kerül csupán kiváltásra, a tartósan alkalma­zandó gyógyszerek esetében ez 50% körüli értéket mutat, ami egyértelműen jellemzi az egészség vesz­teséget, ami miatt a praxisközösségekben történő együttműködés, illetve az adherencia program a jövő megkerülhetetlen témái. A pilottal induló Há­ziorvosi Szervezetekkel való együttműködés kifeje­zetten ezt a célt szolgálja.

Torjai Gábor, a Nero Solution Kft. ügyvezető igazgató­ja ismertette a pályázat technikai részleteit. A pályáza­tok beérkezésének határideje a megszokottak szerint augusztus 20., melyeket azt követően a zsűri anonim módon bírál el, majd az őszi Gyógyszerész Kongres­szuson kerül sor, immár hagyományosan, a díjazottak ismertetésére és a díjak átadására

Hozzászólásomban elmondtam ,hogy a jövőben kiemelt fontosságúnak tartanám ,hogy COOPD betegek inhalációs készülékeinek szakszerű használatának segítésében is közre kellene működni a gyógyszerészeknek esetleg a jövő pályázatában is szerepelhetne.

Elmondtam,hogy részt vettem egy tanácskozáson ahol ott volt Vytenis Andriukaitis az EU egészségügyért és élelmiszerbiztonságért  felelős biztosa kérdésére,hogy hányan oltották be magukat mintegy 20% válasz volt, itt is szerepük lehetne a gyógyszerészeknek.

Felvetésemmel a jelenlévők egyetértettek.

 

A pályázati témák konkrétan

• Gyógyszerészi szerepvállalás a praxisközösségekben (gyakorlati tapasztalatok)

• Betegek adherenciájának elősegítése

• Együttműködés az orvosokkal a gyógyszerészi gondozásban. (lehetőségek és buktatók)

• Véralvadásgátlóval kezelt betegek gondozásának jelentősége, protokollja

• Önmenedzselés, önellenőrző gyors tesztek – a betegek edukációjának jelentősége

• Kreatív és innovatív megoldások a gyógyszerellátásban

• A gyógyszerek között fellépő, és a gyógyszer / étrend kiegészítő, valamint a gyógyszer / táplálék kölcsönhatás jelentősége az expedíció és a terápia menedzsment során. A superfoodok elterjedésének hatásai.

• Kisgyermekek védőoltásaival kapcsolatos meglátások, tapasztalatok.

Szarvas István