Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A Magyar Tudományos Akadémián– bemutatták a magyar helyesírás szabályai új kiadását

2019.01.23

A Magyar Tudományos Akadémián– bemutatták a magyar helyesírás szabályai új kiadását

Alapvető változtatások nélküli, könnyebben használható, bizonyos mértékig rugalmasabb szabályzatot adni a használók kezébe – ez volt a célja az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályához tartozó Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságnak A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadásának megalkotásával. Az anyanyelvünk írásának szabályait kanonizáltan összefoglaló gyűjteményt csütörtökön mutatták be a Magyar Tudományos Akadémián.

Az eseményt Lovász László, az MTA elnöke nyitotta meg

Az eseményt Lovász László, az MTA elnöke nyitotta meg

„A nemzeti identitás és az összetartozás egyik legerősebb kötőanyaga a magyarok számára az anyanyelv” – méltatta a magyar nyelv jelentőségét a sajtóbemutatón elmondott köszöntőjében Lovász László, az MTA elnöke. Elődei nevében is szólva hangsúlyozta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia mindenkori elnöke – legyen bár orvos, történész vagy éppen fizikus – anyanyelvünk ápolását különösen fontos feladatának tekintette, hiszen Széchenyi István éppen a magyar nyelv ápolására, a tudományok és művészetek magyar nyelven való művelésére alapította 1825-ben a Tudós Társaságot. Az első helyesírási szabályzat 1832-ben jelent meg. Az azóta eltelt majd két évszázadban az MTA bizottságai vitatták meg, pontosították, bővítették, korszerűsítették a helyesírás szabályait, és közmegegyezés alapján döntöttek. Ez a hagyomány azóta is töretlen. „Sok ember sokéves áldozatos munkájának eredménye‟ – méltatta az új kiadványt az elnök, egyúttal megköszönte a szabályzat létrehozásában közreműködők nagy türelmet és különleges szakértelmet kívánó teljesítményét, amelyet nagyrészt társadalmi munkában végeztek el.

A magyar helyesírás szabályaira az írásba foglalt közlések következetes formája érdekében van szükség, elsősorban a kiadók, újságok, hírportálok számára. Sipos Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára egyebek mellett arról tájékoztatott, hogyan és mikortól kérhető számon a szabályzat az oktatási intézményekben. Mint elmondta, annak ellenére, hogy a 12. kiadás változásai alapvetően nem befolyásolják a Nemzeti alaptantervben és a kiadott kerettantervekben, vizsgakövetelményekben rögzített tartalmakat, ezeket részleteiben az új szabályzatban megfogalmazott elvek szerint indokolt tanítani már 2015. szeptember 1-től kezdve. Hozzátette ugyanakkor, hogy a 12. kiadás változásait csak fokozatosan szabad és lehet számon kérni a szabályok alkalmazása és az egyes szavak, szókapcsolatok írása szintjén egyaránt. Bejelentette, hogy az érettségi vizsgadolgozatokban a 2016/2017-es tanév tavaszi vizsgaidőszakáig a 11. és a 12. kiadás szerinti helyesírást is el kell fogadni. A központi írásbeliknél pedig csak 2018-tól kérhetők számon az új szabályok.

 

8000 új szó a szabályzathoz mellékelt szótárban

Jelentősen megújult, a 11. kiadás legutóbbi, tizenkettedik lenyomatához képest mintegy 8000 szóval gyarapodott a szabályzathoz tartozó szótár is. Kidolgozása három évet vett igénybe. Az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának tagjai megkapták a szótári anyagot, s egyenként döntöttek minden szó sorsáról, vagyis arról, hogy maradjon-e, vagy sem. Határoztak a szavak írásmódjáról és a szócikkek felépítéséről is.

Miközben új szavak, kifejezések kerültek a szótárba, több régi, elavult alak – például agárkutya, átíró könyvelés, bilgeri, csillagláb – kimaradt belőle.

Régi adóssága volt a szótár összeállítóinak a határon túli magyar földrajzi nevek, intézmények, valamint a jellegzetes határon túli magyar szavak felvétele is. A készítők szándéka szerint ugyanis a szabályzat nem Magyarországnak, hanem valamennyi magyar nyelvhasználónak szól.

A szerkesztők ügyeltek arra, hogy a helyesírás egységét szem előtt tartva, figyelembe vegyék a szakmai helyesírások írásmódját is. Egyeztették a nyelvészet és más szaktudományok szempontjait, tiszteletben tartották az akadémiai szinten kidolgozott és jóváhagyott szakmai szabályzatokat és szójegyzékeket.

Az új kötet az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg. A kiadó végigkövette és segítette a munkafolyamatokat, az új szabályzat és szótár teljes szövegét kereshető, korszerű adatbázisban rögzíti és tárolja, ezáltal hamarosan elérhető lesz digitális platformon is.

A szabályzat szövegét a megjelenés után az MTA Nyelvtudományi Intézet által működtetett helyesiras.mta.hu című, ingyenesen elérhető, egyedülálló helyesírási tanácsadó portálon is közzéteszik. Az oldalt működtető szakemberek célja emellett az, hogy a keresett kifejezésekről helyesírási tanáccsal szolgáló elemző rendszert hozzáigazítsák a szabályzat változásaihoz.

A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadását jellemző változások, illetve változtatások a következőképpen csoportosíthatók:

1. a fogalmazás pontosítása, javítása

2. a „sok, kevés” megjelölés helyett listák adása

3. egyes részek didaktikai szempontú átszerkesztése

4. szabálypont vagy szabálypontrész kihagyása – kimaradt például az asszonynevek írásáról szóló rész (AkH.11 159.), mivel az asszonynevek típusairól nem a helyesírási szabályzatok rendelkeznek, illetve a postai címzésre vonatkozó szabálypont is (AkH.11 298.), mivel a címzést a posta írja elő

5. bizonyos szabályok enyhítése, azaz a korábban szabályozott kérdések alternatívvá tétele – a 12. kiadás a 11. kiadásnál rugalmasabban ítéli meg a helyesírás több vitatott kérdését. Így például az ingadozó kiejtésű h végű szavak -val/-vel és -vá/-vé ragos alakjait kétféleképpen lehet írni (méhvel és méhhel), nem kötelező az elseje, elsején stb. szóalakok számjegyes írásakor a j-t kiírni, továbbá megengedőbb például a szabályzat a 6 szótagnál hosszabb többszörös szóösszetételek kötőjelezésével és a bizottságok, rendezvények nevének írásával kapcsolatban is.

6. a szabálypontok bővítése, kiegészítése, új szabálypontok beiktatása – például új a 217. pont d) része, amely arról rendelkezik, hogy ha az idegen írásmód szerint írt közszó végén hangérték nélküli (ún. néma) betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli, akkor az összetételi utótagot mindig kötőjellel kapcsoljuk az előtaghoz, például: couchette-rendelés, lime-likőr, ragtime-koncert. Teljesen új a két kötőjel használatáról, illetve a tárgynevekről szóló rész is.

A helyesírás hagyományos rendszerét érintő változások a következők:

– a tulajdonnevek toldalékolása: a magyar tulajdonneveket immár nem szükséges egyszerűsíteni, tehát: Bernadett-tel, Ivett-tel, Mariann-nal; Bükk-kel.

– a „képzőszerű utótag” kategóriájába sorolt elemeket (pl. -féle, -fajta, -szerű) szabályos utótagoknak tartjuk, s az ilyeneket tartalmazó alakulatokat összetett szavaknak tekintjük, tehát: észszerű, gipszszerű, viaszszerű.

Bizonyos esetekben különféle okokból sor került egyes szavak írásának megváltoztatására. Néhány jellemző ok:

– a szó ejtésének megváltozása (például: árboc > árbóc, bedekker > bédekker, biennale > biennálé, bura > búra, immúnis > immunis, reverzíbilis > reverzibilis, rühvel > rühvel v. rühhel, samanizmus > sámánizmus, sarlatanizmus > sarlatánizmus, satanizmus > sátánizmus)

– az egybeírást a jelentésváltozás indokolja (például: nagyra törő > nagyratörő [’nagyravágyó'], tenyérbe mászó > tenyérbemászó ['pimasz, ellenszenves'])

– a szaknyelvben másként írják a szót (például: első fokú ítélet > elsőfokú ítélet, fekete doboz > feketedoboz [pl. repülőgépen], házinyúl > házi nyúl, paraolimpia > paralimpia, szabad vers > szabadvers, vegyes úszás > vegyesúszás [sportág])

– a szó írása ellentmond a (korábban már rögzített) szabályoknak (például: élethalálharc > élet-halál harc, napéjegyenlőség > nap-éj egyenlőség, örökkön-örökké > örökkön örökké, sete-suta > setesuta, szaltó mortále > salto mortale)

– a szabály megváltozása (például: május 1-jén > május 1-jén v. 1-én; 3:0-s győzelem > 3:0-s v. 3-0-s győzelem)

– idegen nyelvekből átvett szavak esetében olykor a magyaros vagy az idegen és a magyaros írásmód is elfogadható (például: metropolis > metropolisz, e-mail > e-mail v. ímél, pacemaker > pacemaker v. pészméker, spray > spray v. spré v. szpré).

 

A kiadvány könyvészeti jellemzői:

• A5-ös formátum

• 612 oldal

• 8000 új szóval bővített szótár

• szótár az új helyesírás szabályai szerint

• szótár az új szabálypontokra való hivatkozással

• a szabályzat változásainak tételes felsorolása

• szólista a régi és új helyesírással

• internetes hozzáférés a mű teljes anyagához: a könyvben található regisztrációs számmal a regisztrációtól számított 24 hónapig használható